Thứ Năm, 8 tháng 9, 2016

Đau.!!

Có lẽ rồi tôi sẽ bị lãng quên..bi chôn vùi vào màn đêm u uất này... không hiểu tự bao giờ khi đêm xuống tôi lại sợ.!! Phải. Tôi sợ sự cô đơn giá lạnh của trái tim..khintim tôi mỗi ngày đang héo khô..!! Những tưởng ngày hôm.nay sẽ khác ngày hôm qua...Tôi muốn..thay đổi ..đanh đổi để sống cho mimh..!!

Mời bạn xem bài viết của LHTT

Google+ Followers