Thứ Hai, 10 tháng 8, 2015

chim trắng mồ côi


Chiều về buông trôi..
phòng vắng dơn côi..
mưa ướt vai rồi..
người ơi em nhớ...!

BARRE JP59
cuộc tình buông trôi
anh xa em rồi.
chim quyên nức nở
Chim trắng mồ côi...!!

Mời bạn xem bài viết của LHTT

Google+ Followers