Thứ Tư, 30 tháng 10, 2013

Tho Tinh Xuan Dieu
Giơ tay muốn ôm cả trái đất 
Ghì trước trái tim , ghì trước ngực 
Cho đầy trước mắt khoảng cô đơn 
Bao la muôn trời , sâu vạn vực

Làm sao sống được mà không yêu 
Không nhớ không thương một kẻ nào ... 
-- Hãy đốt đời ta trăm thứ lửa 
Cho bừng tia mắt đọ tia sao ̣ ̣̣
ṇ  Mời bạn xem bài viết của LHTT

Google+ Followers